Framtidens Digitala Lärande i Skolan

Vi lever i en värld där digitala teknologier och medier är en del av i vårt dagliga liv. Digitaliseringen är en motor i samhällsutvecklingen och skapar såväl utmaningar som möjligheter för skola och utbildning och för samhället i stort. 

FDLIS

FDLIS är statlig forskningsansats vilket sker i samarbete med Region Halland, Halmstad, Laholm, Båstad, Hylte, Varberg, Kungsbacka, Ängelholm och Högskolan i Halmstad.

Vi på Wizdo fick uppdraget att hjälpa FDLIS med att publicera forskningen. Projektet är pågående och forskningsprojekten publiceras under hösten 2019.