Samverket

Samverket är ett designuppdrag Wizdo har utfört i samarbete med Halmstad Högskola. Uppdragsbeskrivning var för att utveckla en prototyp för en tjänst som kan ta emot och förmedla praktik och projekt annonser mellan studenter och externa samverkansparter.

Samverket

Under processens tidigare stadie, samlades data in för att kunna stötta framtida designval. Nedan följer utdrag från intervjuer som exemplifierar nuvarande utmaningar.

“Idag upplever externa samverkansparter att det är svårt att hitta in i Högskolan till rätt person för att avlämna förslag på praktik och projekt.”

“Det fanns inget skrivet från skolan som förklara på ett bra sätt för företagen vad projektet måste innehålla.” – Från intervju med alumn