Design för framtiden.

Varför Wizdo?

Vi arbetar med inkluderande design där vi hjälper er att förstå olika synsätt inom och utanför organisationen för att främja en miljö där kollegor trivs och dit kunder kommer tillbaka.

Detta synsätt genomsyrar även Wizdo där vi genom att lyfta medarbetares perspektiv kan hitta nya tillvägagångssätt för att tackla våra kunders utmaningar.

Vi tror på framtiden.

På Wizdo arbetar vi under förutsättningarna att tillfredsställa dagens behov utan att äventyra nästkommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov. Detta är för oss en självklarhet för att ha en framtid att designa för.

FDLIS.SE – Region Halland

Läs mer

Hav & Hud – Almén Cosmetic Group

Läs mer

Samverket – Högskolan i Halmstad

Läs mer

Vad vi erbjuder.

Vi förvandlar organisationer, produkter och tjänster genom att förbereda dem för framtidens marknader och nästa generation. Våra tjänster skapar positiv inverkan genom hela värdekedjan, från ide till lansering.

Genom att föra samman design, strategi och teknologi kan vi hjälpa våra kunder att effektivt möta marknadens behov. Den riktiga magin uppstår när hållbarhet vävs in i och vägleder denna process.

Vi arbetar endast med projekt som vi själva tror på, och på denna värderingsgrund skapar vi långsiktiga relationer med våra kunder.